Privacyverklaring - Verlies en Veerkracht
TROOSTCADEAU webshop | Voor 16u besteld, direct verzonden!

Privacyverklaring Verlies & Veerkracht

Deze privacyverklaring is bedoeld om jou te informeren hoe Verlies & Veerkracht omgaat met jouw
persoonsgegevens.  Ik leg hieronder uit wat ermee gebeurt en met welk doel en hoe ze worden bewaard en beveiligd.  

Ze is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

De verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens is Verlies & Veerkracht, Sigrid Christiaens, Martha Somersstraat 1, 2800 Mechelen, btw BE0726.925.522

Je gegevens worden uiteraard zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld.  Je gegevens worden
veilig bewaard en de website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat. Een SSL-verbinding kun je herkennen aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de url. 

Over welke persoonsgegevens gaat het precies?
Als klant kunnen volgende gegevens verwerkt worden:
. je voor- en achternaam
. je adresgegevens
. je telefoonnummer
. je e-mailadres
. je IP-adres (het adres vanaf waar mijn website is bezocht, oftewel de gebruikte internetverbinding)
. gegevens over je activiteiten op mijn website
. locatiegegevens

Doel van de verwerking
Ik gebruik jouw persoonsgegevens / contactgegevens enkel om met jou in contact te komen, met jou te kunnen communiceren en in het kader van de met jou overeen te komen begeleiding.  Ik gebruik jouw gegevens niet voor andere doeleinden.  

Verwerken persoonsgegevens
Indien een overeenkomst tot begeleiding tot stand komt, dan zal ik over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Ik gebruik deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met jou overeengekomen begeleiding en verzamel alleen die gegevens die ik nodig of nuttig vind.  Deze gegevens worden zonder jouw schriftelijke toestemming nooit met derden gedeeld.

Beveiliging
Ik doe er alles aan om ervoor te zorgen dat jouw gegevens veilig zijn bij mij. Bij de verwerking van persoonsgegevens kan het zijn dat ik gebruik maak van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om uw privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluit ik alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat uw gegevens niet buiten de EU worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijf ik verantwoordelijk.

Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden veilig bewaard zodat derden hier geen toegang toe hebben.  Zonder uw schriftelijke toestemming deel ik uw gegevens niet met andere partijen, tenzij
daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Online begeleiding verloopt via Zoom.  De online samenkomsten worden afgeschermd met een paswoord, ik werk met een digitale wachtkamer en de samenkomst wordt vergrendeld zodra we allebei aanwezig zijn.  Ik doe er op deze manier alles aan om onze contactmomenten veilig te laten verlopen op gebied van privacy en security.

Bewaartermijnen
Ik bewaar jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking.  Ik ben uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moet ik van de Belastingdienst jouw factuurgegevens 7 jaar bewaren.

Persoonsgegevens die in het kader van de met jou overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens en begeleidinginformatie, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Ik respecteer jouw privacy rechten en zal er aan meewerken dat jij de in de AVG aan jou toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van jouw persoonsgegevens.  Indien je van jouw rechten gebruik wilt maken kun je hierover contact met mij opnemen

Cookies
Verlies & Veerkracht gebruikt technische en functionele cookies om de website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.  Bij jouw eerste bezoek aan mijn website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en heb ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Verlies en Veerkracht draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders