Begeleiding na een afgebroken zwangerschap | Verlies & Veerkracht
begeleiding na afgebroken zwangerschap

Begeleiding na een afgebroken zwangerschap
je onderbrak een zwangerschap om medische redenen en je voelt dat dit verlies nu aandacht nodig heeft

De juiste woorden

Een afgebroken zwangerschap om medische redenen wordt in de volksmond ook wel kortweg abortus genoemd.  Als jij een zwangerschap stopzette om medische redenen kan het zijn dat het woord abortus voor jou toch niet helemaal juist voelt.  Voel wat passend is en gebruik woorden die juist voelen.  Dat kan bijvoorbeeld zwangerschapsafbreking, zwangerschapsbeëindiging of stilgeboorte zijn.

Je gevoelens

Net zoals bij een abortus om sociale redenen, is het ook bij een afbreking om medische redenen heel normaal dat je een mix aan gevoelens ervaart.  Dat kan gaan van immens verdriet en gemis, tot boosheid, angst, schuldgevoelens, schaamte en jaloezie.  Het grote verschil met een abortus is dat jouw zwangerschap wél gewenst wasJouw kindje was wél welkom en mogelijk had je al heel lang naar deze zwangerschap verlangd.  Misschien bleek uit prenataal onderzoek dat jouw kindje een ernstige afwijking had of dat het niet levensvatbaar was buiten de baarmoeder.  Of misschien vormde deze zwangerschap wel een bedreiging voor jouw leven, waardoor je moest besluiten de zwangerschap te beëindigen. 

Jouw omgeving

Vaak heeft de buitenwereld meer begrip voor een afgebroken zwangerschap om medische redenen dan voor een afbreking om sociale redenen. Iedereen zegt dat je de juiste keuze hebt gemaakt, dat dit het beste was voor je kindje.  Mogelijk had je zelfs niet echt een keuze of volgde je het advies van je artsen. Je wéét dat dit het beste was voor het kindje, en dat je je kindje in liefde hebt laten gaan.  Maar toch kan deze rationele manier van denken je verdriet niet wegnemen.  Begrijpelijk ook, je bent immers een heel gewenst kindje verloren.  

Tastbare herinneringen

Als jij je zwangerschap moest beëindigen om medische redenen, was je misschien al iets verder in je zwangerschap en heb je enkele tastbare herinneringen zoals een hand- of voetafdrukje, een foto, een geboorte- / afscheidsprentje,… om te koesteren.  Dit kan in de periode na je verlies helpend zijn om om te gaan met je gevoelens.  Anderzijds heb je veel te snel en veel te vroeg afscheid moeten nemen van een kindje dat je nooit echt kon leren kennen en dat maakt je rouwproces dan weer heel moeilijk.  

Zelfvertrouwen

Het feit dat je zwanger was van een kindje dat niet helemaal in orde was kan ook een deuk geven in je zelfvertrouwen.  Zeker als je zelf wel een goed gevoel had tijdens de zwangerschap.  Misschien raak je hierdoor wel het vertrouwen in je lichaam kwijt en beangstigt het idee van een volgende zwangerschap je wel.

Sigrid Troostcadeau
Miskraam abortus begeleiding

Begeleiding na afgebroken zwangerschap

De beslissing om een gewenste zwangerschap te beëindigen is mentaal zwaar en kan ook nadien je leven blijven beïnvloeden.

Er is dan ook nood aan goede begeleiding. In mijn praktijk bied ik trajecten aan, speciaal voor vrouwen die om medische redenen een zwangerschap onderbraken.  

Ik luister zonder oordeel naar je verhaal, help de wirwar aan emoties te ontrafelen zodat je er beter mee om kunt gaan en laat je zien welke plek dit kindje inneemt in je leven.

Ik help je om een hechte band op te bouwen met dit kindje zodat jij je ook van dit kindje voluit mama kunt voelen.  

Is dit herkenbaar voor jou?

Stuur mij een berichtje, dan bekijken we samen of ik ook jou kan helpen.

Verlies en Veerkracht draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches