Begeleiding na een afgebroken zwangerschap | Verlies & Veerkracht
TROOSTCADEAU webshop | Wegens vakantie worden er momenteel geen pakjes verzonden.
begeleiding na afgebroken zwangerschap

Begeleiding na een afgebroken zwangerschap

Jij onderbrak jouw zwangerschap na een prenatale diagnose
Maar dat wil niet zeggen dat het verdriet er niet mag zijn
om een kindje dat er ook had kunnen zijn

De juiste woorden

Een afgebroken zwangerschap om medische redenen wordt soms ook wel kortweg abortus genoemd.  Als jij een zwangerschap stopzette om medische redenen, kan het zijn dat het woord abortus voor jou helemaal niet klopt.  Voel wat passend is en gebruik woorden die voor jou juist voelen.  Dat kan bijvoorbeeld zwangerschapsafbreking, zwangerschapsbeëindiging of stilgeboorte zijn.

Je gevoelens

Allereerst, het is heel normaal als je een mix aan gevoelens ervaart.  Dat kan gaan van immens verdriet en gemis, tot boosheid, angst, schuldgevoelens, schaamte en jaloezie.  Jouw zwangerschap was zo gewenst.  Jouw kindje was zo welkom.  Mogelijk had je al heel lang naar deze zwangerschap verlangd.  Misschien bleek uit prenataal onderzoek dat jouw kindje een ernstige afwijking had of dat het niet levensvatbaar was buiten de baarmoeder.  Of misschien vormde deze zwangerschap wel een bedreiging voor jouw leven, waardoor je moest besluiten de zwangerschap te beëindigen. 

Jouw omgeving

Vaak heeft de buitenwereld meer begrip voor een afgebroken zwangerschap om medische redenen dan voor een afbreking om sociale redenen. Iedereen zegt dat je de juiste keuze hebt gemaakt, dat dit het beste was voor je kindje.  Mogelijk had je zelfs niet echt een keuze of volgde je het advies van je artsen. Je wéét dat dit het beste was voor het kindje, en dat je je kindje in liefde hebt laten gaan.  Maar toch kan deze rationele manier van denken je verdriet niet wegnemen.  Begrijpelijk ook, je bent immers een heel gewenst kindje verloren.  

Tastbare herinneringen

Als jij je zwangerschap moest beëindigen om medische redenen, was je misschien al iets verder in je zwangerschap en heb je enkele tastbare herinneringen zoals een hand- of voetafdrukje, een foto, een geboorte- / afscheidsprentje,… om te koesteren.  Dit kan in de periode na je verlies helpend zijn om om te gaan met je gevoelens.  Anderzijds heb je veel te snel en veel te vroeg afscheid moeten nemen van een kindje dat je nooit echt kon leren kennen en dat maakt je rouwproces dan weer heel moeilijk.  

Zelfvertrouwen

Deze zwangerschap kan ook een deuk geven in je zelfvertrouwen.  Zeker als je zelf wel een goed gevoel had tijdens de zwangerschap.  Misschien raak je hierdoor wel het vertrouwen in je lichaam kwijt en beangstigt het idee van een volgende zwangerschap je wel.

Sigrid Troostcadeau
Miskraam abortus begeleiding

Begeleiding na afgebroken zwangerschap

De beslissing om een gewenste zwangerschap te beëindigen is mentaal zwaar en blijft lang nadien je leven beïnvloeden.

Er is dan ook nood aan goede begeleiding. In mijn praktijk bied ik een traject aan, speciaal voor vrouwen die om medische redenen een zwangerschap onderbraken.  

Ik luister zonder oordeel naar je verhaal, help de wirwar aan emoties te ontrafelen zodat je er beter mee om kunt gaan en laat je zien welke plek dit kindje inneemt in je leven.

Ik help je om een hechte band op te bouwen met dit kindje zodat jij je ook van dit kindje voluit mama kunt voelen.  

Is dit herkenbaar voor jou?

Stuur mij een berichtje, dan bekijken we samen of ik ook jou kan helpen.

Troostcadeau

Belangrijk ivm de verzending van jouw bestelling

Wegens vakantie worden er momenteel geen pakjes verzonden.

Verlies en Veerkracht draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders