Omgaan met onverwerkt verlies | Verlies & Veerkracht Rouwbegeleiding
Familieopstellingen na miskraam

Verlies & Veerkracht verliesbegeleiding

Oud verlies

Deze pagina is voor jou als je worstelt met onverwerkt verlies uit het verleden

De impact van een onverwerkt verlies

Een verlies uit het verleden dat toen geen aandacht kreeg kan nog generaties lang doorwerken.  Onbewust draag je allerlei zaken mee die afkomstig zijn uit je familiesysteem.  

Verloor jij ooit een kindje in de zwangerschap of tijdens of na de geboorte?  Kreeg je een miskraam.  Onderging je een abortus?  Stond je een baby af ter adoptie?  Leed je een ander (onzichtbaar) verlies?  Is dit niet iets wat jou overkwam, maar gebeurde dit in het gezin waarin jij zelf bent geboren, dus in je gezin van herkomst?  

Vroeger  werd er geen aandacht besteed aan de emotionele impact van het verlies van een (ongeboren) kind.  Deze kindjes werden meteen bij kun moeder weg gehaald, vaak zelfs zonder dat de moeder ze te zien kreeg.  De moeder wist niet wat er toen met hun kleine lichaampjes gebeurde.  Er was geen afscheid en er werd niet gerouwd.  Het leven ging door en je moest sterk zijn voor jezelf en voor je gezin.  Er was geen tijd en geen ruimte om te rouwen.

Dit noemen we niet genomen rouw.  Verdriet mocht niet gevoeld worden, er werd niet bij stil gestaan.  Daardoor waren moeders energetisch vaak meer aanwezig bij de dode kinderen dan bij de levende kinderen, wat leidde tot depressie en onenigheid tussen de ouders.  Dit had dan weer tot gevolg dat moeders niet beschikbaar waren voor hun gezin en dat vaak de (oudste) dochter de moederrol op zich nam.

We merken nu dat deze manier van denken en handelen een zeer zware last heeft gelegd op de volgende generatie.

Op jou dus.

Vrouwen waar ik mee werk vertellen mij vaak over de moeilijke band die zij hebben of hadden met hun moeder.  Ze beschrijven hun moeder vaak als een kille en gevoelloze vrouw.  De realiteit is echter dat de pijn en het trauma van hun verlies zo groot is dat deze moeders hun echte gevoelens achter een grote muur weggestopt hebben en dat ze daar de rest van hun leven niet meer bij kunnen.  Althans niet zonder hulp.  Vaak werden ze door de onverwerkte oude pijn emotioneel onbeschikbaar voor hun gezin waardoor ze geen liefde meer konden geven of ontvangen.  De kans is groot dat jij jezelf onbewust groter gemaakt hebt en geprobeerd hebt om in verbinding te blijven, waardoor je op de plek van je moeder terecht gekomen bent. 

Herken jij dit bij jezelf

Weet jij van stilgeboren broers of zussen?  Kreeg jouw moeder miskramen of onderging ze een abortus?  Is er op een andere manier sprake van kinderen in jouw gezin van herkomst die niet fysiek in jullie gezin geleefd hebben?  

Hebben jouw ouders nooit de tijd genomen of de kans gekregen om voluit te rouwen om het verlies van dit kindje?  Dan is de kans groot dat deze traumatische verlieservaringen nu een grote impact hebben op jouw (gezins)leven.

Heb jij hier geen weet van, maar enkel een vermoeden?  Of zelfs geen vermoeden maar herken je jezelf wel in onderstaande gevoelens?  Contacteer mij dan even, dan kijken we samen verder.

Ervaar jij:

Jouw familiesysteem

Een van de belangrijkste systemische wetten is dat iedereen een eigen plek heeftIedereen hoort erbij.  In een familie worden kindjes geboren en verwelkomd.  Eveneens sterven er mensen, en daar wordt afscheid van genomen en om gerouwd.  Ook iemand die gestorven is behoudt zijn of haar plek in het systeem.  Je blijft altijd iemands moeder, iemands zus en iemands kind.

Als er bij een verlieservaring niet voluit gerouwd wordt, dan wordt deze persoon onbewust buiten het familiesysteem gezet, waardoor er een lege plek ontstaat. Met voluit rouwen bedoel ik niet alleen je verdriet uiten en wenen maar echt diep rouwen en afscheid nemen.  De ernst van het verlies erkennen.  Zolang er niet echt gerouwd wordt kan die persoon zijn of haar plek niet innemen en blijft dit onverwerkt verlies doorwerken in de volgende generaties.  Dit verlies blijft zich opdringen en dat zorgt ervoor dat jij een gevoel van leegte ervaart, dat je je tekortgeschoten en minderwaardig kunt voelen en dat je zelf moeilijkheden kunt ondervinden in de relatie met je eigen kinderen.  

Pas als iedereen in een familiesysteem zijn of haar eigen plek inneemt kan er gerouwd worden en kan de leegte verwerkt worden.  

Burn out

Vrouwen waar ik mee werk hebben vaak ook vroeger als kind de zorg voor hun moeder en hun gezin op zich genomen.  Zij staan in hun familiesysteem dan ook zowel op de plek van hun moeder, op de plek van hun verloren broer of zus en op hun eigen plek.  Dit is onhoudbaar en veroorzaakt vroeg of laat een burn out.  

Veel vrouwen krijgen de daignose ‘burn out‘ te horen.  Al te vaak worden het hectische leven en een drukke job als oorzaak aangewezen.  Niet zelden is het echter onderdrukte rouw of gestolde rouw uit het verleden dat aan de basis ligt van de burn out

Hoe kan ik je helpen?

Samen brengen we in kaart of iedereen in beeld is en welke familieleden uitgesloten werden in jouw familiesysteem.  We maken hiervoor gebruik van BlikOpener sessies om letterlijk met andere ogen naar jouw leven te leren kijken.  We zorgen dat jij de rust vindt die je nodig hebt door zelf op jouw eigen plek te gaan staan.  We bekijken welke niet genomen rouw voor onbalans zorgt in jouw systeem en zorgen ervoor dat buitengesloten gezinsleden opnieuw ingesloten worden in jouw familiesysteem.  Tenslotte kijken we welke overgenomen lasten jij terug kunt geven zodat je enkel je eigen lasten hoeft te dragen.

Wat doen we concreet:

Wat is het resultaat

Na mijn begeleiding ervaar je vooral een gevoel van rust en aanvaarding.  Je begrijpt alles veel beter.  Tijdens onze sessies maken we zichtbaar wat jij onderhuids al lang aanvoelde.  Deze bevestiging maakt het gemakkelijker om de realiteit te aanvaarden.  Daardoor kun je beter de regie nemen over je eigen leven en krijg je nieuwe inzichten in jezelf als persoon en in je behoeftes als mens.  Je kunt jezelf beter aanvaarden met al je kwaliteiten en tekortkomingen en zo word je de betere versie van jezelf.  Je hoeft jezelf helemaal niet te veranderen.  

Het kan pijnlijk zijn om geconfronteerd te worden met alles wat je als kind niet gehad hebt maar wel nodig had.  Dit onder ogen zien, erkennen, uitspreken en aanvaarden zorgt ervoor dat jouw energie weer beter gaat stromen.

Bij mij een traject volgen betekent dat je aan jezelf wil werken, dat je bereid bent om je verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen vraagstukken en dat je wil loslaten wat niet van jou is.  

Maak jouw afspraak op 0495 595 030

Nog een vraag? Stel ze hier.

Nog een vraag? Stel ze hier.